http://www.kierownik.witryna.info/

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 2013/2014

Etap pisemny:czerwiec

Etap praktyczny: czerwiec

 

STRONA W BUDOWIE